شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
ویژگی-های-یک-خمیردندان-خوب