شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
آیا-در-زمان-شیوع-کرونا-به-دندانپزشکی-مراجعه-کنیم

همه گیری ویروس کرونا راه های دسترسی به خدمات سلامت را تغییر داده اند که سلامتی دندان از آن مستثنی نمی باشد.

برای چه خدماتی نباید در این شرایط به دندانپزشکی ها مراجعه کنیم.

بنا به توصیه های کمیته حفاظت از سلامت استرالیا (AHPPC) خدمات دندانپزشکی غیر ضروری از جمله چک آپ های روزمره و درمان مشکلاتی که بدون درد، خونریزی و یا ورم می باشد فعلا باید به تعویق بیفتند. پس در نتیجه برای خدماتی مانند سفید کردن و پر کردن ها باید صبر کرد. دیگر شرایطی که باید به تعویق بیفتند :

 • کشیدن دندان ( بدون درد و یا تورم)
 • دندان شکسته
 • زخم لثه
 • هالیتوز (بوی بد دهان)
 • دندان های شل (آنهایی که خطر خفگی ندارند)
 • نگرانی در در مورد دندان مصنوعی
 • تاج و پل
 • صدا دادن مفصل فک
 • ترمیم و یکسان سازی
 

برای چه خدماتی مجاز هستیم که به دندانپزشکی ها مراجعه کنیم.

 • کشیدن دندان یا درمان کانال ریشه زمانی که فرد به علت آسیب یا از بین رفتن عصب در دندان درد زیادی دارد.
 • زمانی که دندان های جلویی بالا آسیب قابل مشاهده ای دیده باشد برای مثال در یک تصادف
 • ارائه مراقبت برای بیماران با شرایط پزشکی پیچیده و در جایی که درمان نکردن به وخیم تر شدن وضعیت بیمار بیانجامد.