شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
خدمات دندانپزشکی که توسط متخصصین ما انجام می شود

خدمات ما

کلیه خدمات کلینیک دندانپزشکی مهر توسط متخصصین با تجربه و توسط بهترین تجهیزات روز دنیا انجام می شود
تا شما بتوانید از داشتن لبخندی زیبا لذت ببرید